Reloop Interface Tray

Reloop Interface Tray. Πρόσθετο ράφι για το laptop stand της Reloop για εξοικονόμηση χώρου των audio interfaces και άλλου εξοπλισμού.

Reloop Interface Tray. Πρόσθετο ράφι για το laptop stand της Reloop για τοποθέτηση audio interfaces και άλλου εξοπλισμού.