Avante Imperio 2.1 Σετ

Avante Imperio 2.1 Σετ. Αποτελείται από 4 τεμάχια Avante Imperio αυτοενισχυόμενα ηχεία, 2 τεμάχια Avante Imperio sub 210 και 2 κιτ Imperio Pole.

Avante Imperio 2.1 Σετ. Αποτελείται από 4 τεμάχια Avante Imperio αυτοενισχυόμενα ηχεία, 2 τεμάχια Avante Imperio sub 210 και 2 κιτ Imperio Pole.